พัฒนาการล่าช้าของเด็กเกิดจากอะไรและสามารถแก้ปัญหาได้อย่างไร

0
1842

ปัญหาใหญ่สำหรับพ่อแม่หลายๆคนคือการกลัวว่าลูกของเรานั้นจะมีการพัฒนาช้ากว่าคนอื่น ยิ่งคุณพ่อแม่เริ่มหาข้อมูลต่างๆมากขึ้นก็ยิ่งกลุ่มใจกันมากขึ้น วันนี้เราจึงจะมาช่วยให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจมากขึ้นว่าลูกเรามีปัญหาด้านพัฒนาการจริงไหม และควรทำอย่างไรเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้นและช่วยแก้ปัญหานั้นๆได้อย่างทันท่วงที

โรงเรียนนานาชาติ

จากผลการสำรวจ 15 ปีที่ผ่านมา จะเห็นได้เลยว่าเด็กไทยกว่า 30% นั้น มีพัฒนาการล่าช้ากว่าปกติ โดยเฉพาะทางด้านภาษาและการสื่อสารที่มีมากถึง 15% ที่ไม่พูดหรือพูดช้ากว่าเด็กคนอื่น เด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าคือเด็กที่มีพัฒนาการช้ากว่าปกติตามช่วงอายุของเด็ก โดยที่เด็กอาจจะมีพัฒนาการล่าช้าทางด้านใดด้านหนึ่งหรือมากกว่า1ด้าน จากพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน โดยแบ่งเป็นดังนี้

  • ด้านการเคลื่อนไหว การขยับของกล้ามเนื้อมัดเล็กและใหญ่ เช่น การเดินและการขีดเขียน
  • ด้านการสื่อสารและภาษา การใช้ภาษา ท่าทาง การพูด การสื่อสาร ยกตัวอย่างเช่นเด็ก อายุ 1 ขวบ ควรจะสามารถเข้าใจคำสั่งง่ายๆ และใช้ภาษาพูดเพื่อบอกความต้องการได้อย่างน้อย 1-2 คำ
  • ด้านการปรับตัวและช่วยเหลือตัวเอง เช่น การเข้าห้องน้ำ หรือแต่งตัว
  • ด้านสังคม คือการอยู่ร่วมกันและเล่นกับเด็กคนอื่นได้

โดยจะเห็นว่าพัฒนาการแต่ละด้านนั้น จะมีการเชื่อมโยงกับการเจริญเติบโตของเด็ก เมื่อมีการพัฒนาการส่วนใดส่วนหนึ่งล่าช้า ก็อาจจะส่งผลถึงส่วนอื่นๆได้เช่นกัน ซึ่งคุณพ่อคุณแม่อาจจะสามารถลองเทียบดูจากเด็กคนอื่นๆ หรือตารางการเจริญเติบโตของเด็กในแต่ละวัย

พัฒนาการล่าช้านั้นเกิดได้จากหลายสาเหตุ บางคนอาจเกิดจากพันธุกรรมหรือการผิดปกติทางด้านสมอง โดยถือเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เด็กมีพัฒนาการล่าช้า โดยปัจจัยนั้นอาจเกิดจาก สุขภาพของคุณแม่ไม่สมบูรณ์ขณะตั้งครรถ์ เช่น คุณแม่ สูบบุหรี่ ดื่มสุรา ทานอาหารไม่ครบ 5 หมู่ ไม่ดูแลตัวเอง ในระหว่างการตั้งครรถ์

ในส่วนอื่นๆ ที่ทำให้เด็กพัฒนาการล่าช้านั้นมักเกิดจาก การเลี้ยงดูและสิ่งแวดล้อม เหตุผลที่เด็กในประเทศไทยส่วนใหญ่มีพัฒนาการล่าช้ามักเกิดจากการเลี้ยงดู โดยพยาบาลจะแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่นั้นมาเล่นกับลูกเยอะๆ พูดคุยกับลูกเยอะๆ ภายในเวลา 1-3 เดือน เด็กประมาน 80-90% มีพัฒนาการดีขึ้น แต่จะมีแค่ 10% ที่มีความผิดปกติจริง

จากบทความที่ให้มาจะเห็นได้ว่าปัญหาด้านพัฒนาการหลักๆนั้นมาจากการที่พ่อแม่ไม่มีเวลาดูแลลูกได้อย่างเพียงพอ  ซึ่งในปัจจุบันนั้นก็มีทางเลือกมากมายเพื่อช่วยคุณพ่อคุณแม่ตรงนี้คือ โรงเรียนเด็กเล็ก ทั้งของ รัฐบาล เอกชน รวมถึง โรงเรียนนานาชาติ ที่จะสามารถส่งเสริมพัฒนาการของเด็กได้ โดยการเข้าสังคมกับเพื่อนและยังมีผู้เชี่ยวชาญในการดูแลเด็กเล็กที่จะช่วยพัฒนาด้านการสื่อสาร การเรียนรู้กับเด็กโดยตรง รวมถึงรักษาความปลอดภัยให้เด็กในขณะอยู่ที่โรงเรียน หากสนใจข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ https://basis.ac.th/