ลดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยให้ถูกวิธี

0
5782

เข็มขัดนิรภัย..แค่คาดก็ปลอดภัย การขับขี่รถเป็นเรื่องของความมีวินัยในตนเองที่ขับขี่อย่างปลอดภัยเป็นไปตามกฏระเบียบเรื่องการจารจร รู้จักควบคุมสติไม่ให้คล้อยตามสิ่งที่มายั่วยุ รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รถคันอื่นๆที่อยู่บนท้องถนน เพียงเท่านี้เราก็สามารถลดการเกิดอุบัติเหตุได้เป็นอย่างมาก ลดความเสียหายที่จะเกิดกับทรัพย์สินและชีวิตได้ ผู้ที่เข้ามานั่งในรถยนต์จำเป็นต้องรัดเข็มขัดนิรภัย แต่ก็ยังมีคนบางกลุ่มนี้ไม่ชอบรัด อ้างว่าอึดอัด บ้างก็ลืม บ้างก็บอกว่าแค่แป๊บเดียวก็ถึงแล้วไม่ต้องรัดหรอก ซึ่งความไม่ใส่ใจที่จะรัดเข็มขัดนิรภัยนี้จะทำให้ชีวิตของท่านมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น

เข็มขัดนิรถัย ตามความหมายของมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คือ “ชุดอุปกรณ์ที่ประกอบด้วยสายคาดที่มีหัวเข็มขัด อุปกรณ์ปรับความยาว และอุปกรณ์ยึดที่สามารถยึดติดกับโครงสร้างที่อยู่ด้านในของรถยนต์ และได้รับการออกแบบเพื่อลดความเสี่ยงต่อการได้รับบาดเจ็บของผู้ใช้ในกรณีที่รถยนต์เกิดการชน หรือลดความเร็วลงอย่างกะทันหัน โดยการจำกัดการเคลื่อนที่ของผู้ใช้”

การคาดเข็มขัดนิรภัยที่ถูกวิธี

  • ไม่ควรปรับเบาะเอนมากเกินไป ทำให้สายเข็มขัดไม่แนบชิดกับตัว เมื่อเกิดอุบัติเหตุอาจจะทำให้ถูกเหวี่ยงไปกระแทกกับส่วนต่างๆของรถได้
  • ควรคาดเข็มขัดนิรภัยบริเวณกระดูกเชิงกราน สะโพก พาดผ่านหน้าอก และช่วงไหล่ เนื่องจากเข็มขัดนิรภัยได้รับการออกแบบให้ปกป้องส่วนที่เป็นกระดูกของเรา
  • ไม่ควรคาดเข็มขัดนิรภัยผ่านเฉพาะบริเวณท้อง
  • ไม่ควรคาดเข็มขัดนิรภัยผ่านของมีคม ของแข็งที่แตกหักได้ง่าย เช่น แว่นตา กุญแจ
  • ห้ามคาดเข็มขัดนิรภัยเพร้อมกัน2 คน หรือพร้อมกับมีเด็กนั่งตักอยู่ เพราะอาจทำให้เสียชีวิตได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุ
  • เนื่องจากเข็มขัดนิรภัยบริเวณที่นั่งด้านหน้ามีขนาดสำหรับผู้ใหญ่ หากเด็กมีขนาดรูปร่างใกล้เคียงกับผู้ใหญ่ก็สามารถนั่งด้านหน้าได้ แต่สำหรับเด็กเล็กควรให้เด็กนั่งเบาะหลังจะปลอดภัยกว่า หรือควรใช้ที่นั่งเฉพาะสำหรับเด็ก (Car seat ) คาดสายรัดที่นั่งนิรภัยให้กระชับตัวเด็ก แล้วค่อยคาดเข็มขัดนิรภัยอีกครั้ง
  • ไม่ควรให้สายเข็มขัดนิรภัยพลิก บิด หรืองอ จะทำให้ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ
  • สำหรับสตรีมีครรภ์ควรคาดเข็มขัดนิรภัยผ่านร่องอกลงมาด้านข้างของช่องท้อง ไม่คาดทับบริเวณท้อง โดยให้เข็มขัดอยู่เหนือต้นขา พร้อมใช้หมอนใบเล็กรองบริเวณหน้าท้องส่วนล่างแล้วจึงค่อยคาดเข็มขัดนิรภัยทับ และปรับเบาะนั่งให้ห่างจากพวงมาลัยประมาณ 10 นิ้ว

การคาดเข็มขัดนิรภัยช่วยลดอัตราการบาดเจ็บและการเสียชีวิต

คุณทราบไหมคะว่า การคาดเข็มขัดนิรภัยช่วยลดอัตราการบาดเจ็บและการเสียชีวิตอันเนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุได้ ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ ผู้ใช้เข็มขัดนิรภัยจะเสียชีวิตร้อยละ 46 และรอดชีวิตร้อยละ 54 แต่ถ้าไม่ใช้เข็มขัดนิรภัย จะเสียชีวิตร้อยละ 65 และรอดชีวิตเพียงร้อยละ 35 เท่านั้นเองคะ จำนวนผู้เสียชีวิตและได้รับการบาดเจ็บรุนแรงจากการเกิดอุบัติเหตุลดลงเมื่อมีการประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยเรื่องการคาดเข็มขัดนิรภัยเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2540 การคาดเข็มขัดนิรภัยจะช่วยลดการบาดเจ็บซึ่งเกิดขึ้นในขณะที่ผู้ขับขี่รถยนต์และผู้โดยสารที่เกิดจาการกระแทกกระจกหน้ารถ หน้าอกกระแทกพวงมาลัย หน้าอกกระทำหน้าปัดรถ ถูกเหวี่ยงออกนอกรถซึ่งในที่ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารจะมีโอกาสเสียชีวิตสูงถึง 6 เท่าเมื่อเทียบกับการไม่หลุดออกนอกตัวรถยนต์คะ

อุบัติเหตุบางครั้งก็ไม่สามารถจะคาดเดาได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ ถึงแม้ว่าเราจะขับรถอย่างระมัดระวัง และถูกกฏระเบียบแล้วก็ตาม เพียงแค่คุณคาดเข็มขัดนิรภัยก็เท่ากับเป็นการช่วยรักษาชีวิตของคุณและช่วยลดความรุนแรงจากการบาดเจ็บได้ วิธีง่ายๆที่ไม่ควรมองข้ามนะคะ

ข้อมูลแนะนำ: ลดอาการโคลง เหวี่ยง ท้ายสะบัด เมื่อขับขี่ในทางโค้งด้วยความเร็วค่อนข้างสูงด้วย กันโคลงจาก AC POWER — กันโคลงเจ้าแรกที่คิดค้นผลิตกันโคลงในรูปแบบขาอาร์ม